Voor mensen zoals zij en hij

23, juni, 2022

Als mantelzorger doe je graag wat voor een ander, kleine dingen zoals helpen bij het huishouden, boodschappen doen of gewoon een gezellig babbel, kunnen een wereld van verschil maken voor patiënten. En je kan nog meer doen...Heb je al eens gedacht om deel te nemen aan een klinische studie? Iedereen heeft wel al eens gehoord van  geneesmiddelenonderzoek, maar voor de meeste mensen is dit vaak ongekend. Wat houdt het juist in? En hoe kan je deelnemen?

Een ding is zeker, met jouw deelname aan een klinische studie komen wij samen een stukje dichter bij een mogelijke oplossing voor patiënten. Zo beteken je niet alleen wat voor je tante, broer of oma, maar ook voor mensen zoals zij en hij.

 

Klinische studies – een kort overzicht

Klinische onderzoeken zijn een wettelijke vereiste in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Medicijnen die vaak nodig zijn om patiënten een beter leven te kunnen geven.

Een klinisch onderzoek bestaat uit verschillende fasen, gaande van fase 1 tot fase 4. Bij fase 1 van het onderzoek, wordt het onderzoeksmedicijn getest op gezonde vrijwilligers met als doel de verdraagzaamheid, opname in het lichaam en nevenwerkingen van het geneesmiddel te onderzoeken. Het betreft de algemene veiligheid van het onderzoeksmedicijn. Bij enkele tientallen gezonde  proefpersonen  zullen artsen het medicijn toedienen en nauw opvolgen, om te begrijpen hoe het medicijn zich gedraagt en of het veilig is. In deze fase worden nog geen mogelijke therapeutische effecten bekeken. In de volgende fasen, wordt het geneesmiddel toegediend aan een honderd- tot duizendtal patiënten, de zogeheten fase 2 en fase 3 onderzoeken. Hierbij bestuderen wetenschappers de efficiviteit van het middel;  geeft het medicijn het verwachte resultaat op de aandoening? Dit is de vraag die cruciaal is. In fase 4 commercialiseren bedrijven hun  medicijn, zodat het door elke patiënt gebruikt kan worden. Hierbij stopt het onderzoek niet, eventuele bijwerkingen worden nauwgezet opgevolgd.

 

Hoe kan je deelnemen?

Elke klinische studie verloopt volgens een protocol dat goedgekeurd is door een onafhankelijk Ethisch Comité. Dit protocol schrijft het volledige studieverloop voor, alsook de in- en exclusiecriteria voor deelname. Voor fase 1 onderzoek, kan iedereen zich vrijblijvend inschrijven als vrijwilliger. Om effectief deel te nemen aan een klinisch onderzoek, moet je voldoen aan de specifieke in- en exclusievoorwaarden die variëren per protocol en dus ook per studie. Als dank voor je tijd en engagement ontvang je een vergoeding.

Meer informatie over lopende studies, kan je hier terugvinden.