Vergoeding

Compensatie voor je engagement

In ruil voor jouw bijdrage aan medicijnontwikkeling verdien je een vergoeding. Het bedrag is samengesteld naargelang de duur van de studie en het aantal ambulante visites bij Janssen CPU. Er wordt in geen geval gekeken naar risico's of mogelijke bijwerkingen van de studiemedicatie, het is louter een compensatie voor jouw tijd en engagement.

Je ontvangt een vergoeding van ons naargelang je hebt deelgenomen aan:

  • De screening van de studie
  • De volledige studie als effectieve deelnemer
  • De volledige studie als reserve deelnemer
  • Extra studiedagen
  • Extra onderzoeken
  • Enz.

In grote lijnen berekenen we het geldbedrag per studie op dezelfde manier. Voor speciale onderzoeken, zoals een maagdarmonderzoek of oogartsvisite kan een bijkomende vergoeding toegekend worden. Deze bedragen kan je nalezen op onze studie pagina's. Bovendien ontvang je een kilometervergoeding voor elke visite, vastgelegd op ‚ā¨ 0,25 per kilometer.¬†Per enkele reis vergoeden we een minimum van 24 kilometers tot een maximum van 100 kilometers.¬†

 

Uitbetaling

We hanteren een betalingstermijn van 6 à 8 weken na je laatste visite en het geld  maken we over op je bankrekeningnummer. De vergoedingen betalen wij netto uit, dit betekent dat wij geen belastingen of andere bijdragen afhouden op het bedrag. Wij voorzien geen fiscale attesten voor onze deelnemers.

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer je tijdens de screening positief test op drugs of alcohol. Indien je de studie omwille van persoonlijke redenen vroegtijdig stopzet, zal de hoofdarts van de studie de vergoeding bepalen aan de hand van je ge√Įnvesteerde uren. Hierbij ontvang je een pro rata vergoeding, berekend volgens het protocol van de studie. Word je uit de studie gehaald om medische redenen, bv. door een onvoorziene bijwerking, zal je de volledige vergoeding ontvangen.
 

Lees verder

Refer a Friend: Ons aanbevelingsprogramma
Selectieproces

Wil jij ook deelnemen aan klinisch onderzoek? 

Schrijf je hier in!

Ontdek onze studies