Deelnemen aan een studie

Mijn bijdrage als proefpersoon

Als je aan onze klinische onderzoeken deelneemt, draag je niet alleen bij tot de medische wetenschap, maar ook tot het algemeen welzijn van patiënten. Vele van hen plukken dagelijks de vruchten van nieuwe geneesmiddelen of behandelingen. Hun levenskwaliteit gaat erop vooruit. Zonder vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn.

Voordeel voor iedereen

Meedoen aan klinisch onderzoek doe je voor verscheidene motieven. Omdat je patiënten meer hoop op genezing wil geven. Omdat je studeren en deelnemen kan combineren. Omdat je nieuwe vrienden wil maken op onze unit. Omdat je een vergoeding ontvangt. Steek zelf patiënten een hart onder de riem. Schrijf je in als kandidaat-proefpersoon bij de CPU!

 

Ik registreer me bij CPU

Voordat je aan één van onze onderzoeken kan deelnemen, dien je je eerst in te schrijven als kandidaat-proefpersoon bij de CPU. Dit verplicht je niet om effectief deel te nemen aan één van onze klinische studies. Je stemt alleen in dat we je persoonlijke gegevens vertrouwelijk opnemen in onze database. Zo kunnen we alvast je vrijwilligerprofiel aanmaken.

Je kan je inschrijven als medisch proefpersoon bij de CPU te Merksem door:

Na inschrijving via de website, vragen we je om de medische evaluatiefiche in te vullen. Naast je persoonlijke gegevens, dien je op dit formulier ook je medische geschiedenis toe te lichten. Ons medisch team kan zo beoordelen voor welke klinische onderzoeken je mogelijk in aanmerking komt. Op eenvoudig verzoek kunnen we je de medische fiche opsturen per post. Het formulier dien je in te vullen, te ondertekenen en naar CPU te Merksem terug te sturen (voorgefrankeerd). 

Janssen CPU Meld je aan al vrijwilliger op de website

 

Je eerste contact met CPU

Heb je je medische evaluatiefiche ingediend? Goed! Dan zullen we je contacteren voor een aantal aanvullende vragen op de medische evaluatiefiche. Op die manier krijgen we een zicht voor welke klinische onderzoeken je het meest geschikt bent. Na evaluatie van onze artsen, zal je uitnodigingen ontvangen voor klinische onderzoeken waarvoor je een potentiële kandidaat bent.

 

Janssen CPU Screening Merksem II

 

Ik schrijf me in voor een onderzoek

Wij sturen je een vrijblijvende uitnodiging voor klinische studies waarvoor je een potentiële kandidaat bent. Zo kan je vrijblijvend kiezen of je je inschrijft. In de uitnodiging schetsen we het onderzoek, de toelatingsvoorwaarden, de vergoeding, enz. Je kan via onze website ook steeds zelf nagaan voor welke onderzoeken we vrijwilligers zoeken.

Je schrijft je elektronisch in voor een klinisch onderzoek via onze website. Uiteraard kan je ook nog steeds telefonisch contact met ons opnemen om je op te geven als kandidaat. We schrijven je graag in.

Indien je geselecteerd bent, zal het rekruteringsteam je bellen om samen de studie en kalenders te overlopen. Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de studie, plannen we een afspraak voor de screening.

 

Verified Clinical Trials - VCT

Zodra er een screeningsafspraak is gemaakt, bespreken we het VCT concept. De wetgeving bepaalt dat deelnemers niet aan verschillende onderzoeken tegelijkertijd mogen deelnemen en dat de duur van de exclusieperiode tussen opeenvolgende studies moet worden gerespecteerd.  

Om deze wet na te leven, zullen wij jouw beschikbaarheid controleren door gebruik te maken van een internationale databank van deelnemers aan klinische studies: Verified Clinical Trials (VCT). Alvorens we een controle kunnen uitvoeren, zullen we jouw formele toestemming vragen via het Remote Consent proces, bij voorkeur vanop afstand thuis, maar ook elektronisch mogelijk tijdens de screening.  

 

Op naar de screening

We organiseren een screening of studiegebonden vooronderzoek voor alle klinische studies. Deze zijn verplicht om aan een studie te kunnen deelnemen. Tijdens deze screening informeren we je over alle aspecten van een studie:

  • Wat is het doel van het onderzoek?

  • Welke behandelingen worden onderzocht?

  • Hoe wordt bepaald welke behandeling ik krijg?

  • Belast het onderzoek mij extra?

  • Zijn er risico’s of bijwerkingen?

  • Wat wordt van mij verwacht in de loop van het onderzoek?

  • Welke vergoeding krijg ik?

Je deelname aan een klinisch onderzoek is steeds een weloverwogen beslissing. Voor een antwoord op al je vragen kan je steeds bij onze studieartsen of -verpleegkundigen terecht. Zodra je voldoende geïnformeerd bent, kan je formeel intekenen op de klinische studie. Een deelname is steeds vrijblijvend. Je kan op elk moment kiezen om uit een studie te stappen. Na je akkoord, zal het medische team enkele onderzoeken (zoals bloeddruk, ECG, etc) uitvoeren om te bepalen of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de studie.

 

Ik neem deel aan de studie

Voldoe je volgens ons medisch team aan de toelatingsvoorwaarden van de studie? Dan kom je in aanmerking om deel te nemen aan de studie.

Onze computer bepaalt willekeurig wie van de overgebleven vrijwilligers effectief, reserve of standby is door middel van loting:

  • Een effectieve vrijwilliger krijgt de medicatie toegediend, indien deze bij binnenkomst nog aan de voorwaarden van het protocol voldoet.

  • Een reserve vrijwilliger komt binnen op de dag van binnenkomst tesamen met de effectieve proefpersonen. Na de dosering weet de reserve of deze invalt als effectieve vrijwilliger, dan wel naar huis kan gaan. Als reserve voorzien we een vergoeding voor je engagement.

  • Een standby vrijwilliger komt aanvankelijk niet binnen op de dag van de binnenkomst. Het rekruteringsteam kan standby proefpersonen bellen bij annulaties om alsnog als reserve of effectieve vrijwilliger binnen te komen. We vragen je om op de dag van de binnenkomst tot 10u ’s ochtends nuchter te blijven en telefonisch bereikbaar te zijn. Indien je na 10u niets van ons vernomen hebt, ben je niet weerhouden voor het onderzoek.

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden van de studie? Dan zal het studieteam telefonisch contact met je opnemen.

Elke klinische studie kent zijn eigen bijzonderheden. Zo heeft de ene studie een lang verblijf op CPU, en de andere studie enkele visites op onze unit. Hou hier rekening mee als je deelneemt door goed de kalender na te kijken. 

 

Bord CPU omgeving van de parking

 

Hoe dienen we studiemedicatie toe?

Om de resultaten van onze studies betrouwbaar te maken, creëren we vaak twee groepen die op elkaar lijken. De ene groep krijgt één behandeling. De andere groep krijgt een andere behandeling, mogelijk met placebo’s.

Een placebo is nepmedicatie. Het ziet er precies uit als echte medicatie, maar heeft geen actieve, werkzame bestanddelen. Een Ethisch Comité waakt steeds over het verantwoord gebruik hiervan. Wie welke behandeling krijgt, hangt af van een loting en toeval. Je kan zelf niet kiezen in welke groep je zit. Noch jij noch de arts kan de loting beïnvloeden. Dit proces noemt randomisatie.

 

De follow-up of het eindonderzoek

Na elke klinische studie volgen we onze proefpersonen op. Zo controleert ons medisch team of er bijwerkingen na afloop van een studie zijn. Daarvoor plannen we een eindonderzoek (follow-up) in waarbij we opnieuw enkele metingen uitvoeren. 

Verdere vragen? Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord.

Klik hier om je te registeren als kandidaat vrijwilliger.

Klinische studies, iets voor u?